WARSZAWSKIE ROZMOWY ARCHITEKTONICZNE

„Warszawskie Rozmowy Architektoniczne“ są cyklem wykładów i dyskusji na tematy urbanistyczne,
architektoniczne i z zakresu architektury krajobrazu. Mają na celu porównanie aktualnego stanu wiedzy i
praktycznych doświadczeń.
Organizatorem cyklu jest biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI Städtebau Landschaftsarchitektur i
FUNDACJA TWÓRCÓW ARCHITEKTURY przy współpracy AMBASADY NIEMIEC w Warszawie,
Cykl adresowany jest do polskich i niemieckich architektów, deweloperów, inwestorów, spółdzielni
mieszkaniowych, projektantów, zarządów miast, naukowców, polityków, osób zainteresowanych kulturą,
socjologów miast, dziennikarzy.
Koncepcja i organizacja cyklu - Izabela Małachowska-Coqui


Tematy ROZMÓW ARCHITEKTONICZNYCH:
1. Blokowisko – UPDATE 2.1

2. MIESZKANIE JUTRO – nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe

3. MIASTO NA STAROŚĆ – mieszkanie w starzejącym się społeczeństwie     

4. CZYNSZÓWKI - mieszkanie dla każdego

5.  INNOWACYJNE MIESZKANIE smart price - smart material - hybrid house

6. ZIELONE MIASTO