WRA 1 - Blokowisko 2.1

Blokowisko – UPDATE 2.1“

Europejskie doświadczenia przemian. Strategie i instrumenty dla zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju wielkich jednostek mieszkaniowych w Polsce.

Koncepcja i prowadzenie: Iza Małachowska-Coqui

Prowadzenie dyskusji: Hubert Trammer

TEMAT:

  • Status Quo wielkich osiedli mieszkaniowych i zadania w najbliższym okresie

  • Doświadczenie z przemianami wielkich osiedli - rożnorodne formy postępowania – Best Practice z Europy

  • Strategie rozwoju na przyszłość - główne tendencje

CEL:

  • Wymiana doświadczeń transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych pod względem urbanistycznym, architektonicznym i społecznym

  • Zwrócenie uwagi na potencjał budowlany i społeczny blokowisk w Polsce

  • Sprawdzenie kompatybilności rozwiązań europejskich w Polsce

  • Sformuowanie tendencji rozwoju rozwiązań architektonicznych na przyszłość

 

TERMIN: 07.06.2013, 15:00 – 19:00

ZGŁOSZENIA : Do 3 czerwca 2013

Prosimy o mailowe zgłoszenie udziału w spotkaniu z podaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail i telefonu kontaktowego pod adresem: office@cmcberlin.de lub faksem: +49 30 797 47 883

 

MIEJSCE: Ambasada Niemiec w Warszawie, ul. Jazdów 12

Wykłady będą odbywały się w języku niemieckim/angielskim i będą tłumaczone symultanicznie na język polski.